Dla kogo:

Spółki Kapitałowe

Zagrożenia:

– duże obciążenia ZUS’owskie i podatkowe,
– nieefektywna struktura wynagrodzeń, niedostostosowana do konkurencyjnych metod stosowanych na rynku,
– zmniejszenie konkurencyjności przedsiębiorstwa względem firm działających na tym samym rynku.

Korzyści:

– zmniejszenie obciążeń podatkowych i składek ZUS wynagrodzeń członków zarządu oraz kadry kierowniczej,
– korzyść finansowa dla spółki,
– dodatkowa motywacja dla członków zarządu.

Opis:

Wynagrodzenia członków zarządu nie zawsze muszą być wysoko opodatkowane oraz oskładkowane. Obecnie w Polsce można wyróżnić kilka wariantów, w ramach których członkowie zarządu mogą pobierać wynagrodzenie. Daje to podstawy do optymalizacji i zwiększenia efektywności istniejącej w każdej spółce strategii wynagradzania kadry zarządzającej pod kątem kryteriów, które powinny być każdorazowo indywidualnie ustalane.
Osoby będące członkami zarządu spółki kapitałowej mogą wykonywać określone czynności i otrzymywać z tego tytułu przychody w ramach m.in. aktu powołania, umowy o pracę, lub kontraktu managerskiego.
Forma zatrudnienia ma istotne znaczenie dla wysokości obciążeń podatkowych, a w konsekwencji realnego dochodu jaki osiąga członek zarządu.
Przemyślana i dostosowana do strategii rozwoju spółki forma kontraktu, umożliwia uzyskanie jak najwyższego wynagrodzenia dla członka zarządu, w wyniku obniżenia obciążeń podatkowych, co w konsekwencji oznacza realne korzyści dla spółki w postaci oszczędności.

Co oferujemy:

– opracowanie efektywnych struktury wynagrodzeń dostosowanych do celów biznesowych firmy, korzystnych zarówno dla spółki, jak i członków zarządu (w tym członków niebędących rezydentami Polski dla celów podatkowych),
– dostosowanie formy zatrudnienia, treści umów lub zaproponowanie nowych rozwiązań strukturalnych.