Ulga podatkowa dla młodych do 26 lat po 1 sierpnia 2019

Od 1 sierpnia 2019, wielu pracowników zatrudnionych na umowie o pracę lub umowie zlecenie, obejmuje nowa ulga podatkowa. Jest to całkowite zwolnienie z podatku dla osób, które nie ukończyły jeszcze 26 roku życia. Nie dotyczy ona zatrudnionych na umowie o dzieło lub prowadzących działalność gospodarczą, ale umożliwia brak konieczności zapłaty podatku ze wszystkich źródeł dochodu, objętych ustawą.

Podatku nie zapłacą osoby, które regularnie otrzymują wynagrodzenie w wysokości do 7127 złotych brutto. Dzięki możliwość odliczenia części kosztów uzyskania przychodu, ta kwota wzrasta nawet do 8000 złotych brutto miesięcznej pensji.

ulga podatkowa

Wysokość kwoty możliwej do odliczenia w 2019 roku, wynosi: 35 636,67 zł. W skali roku, mowa jest o kwocie 85 528 zł brutto. Warto wspomnieć, że całkowita kwota liczona jest w skali roku, co oznacza, że zarabiając więcej w jednym miesiącu i mniej w kolejnym, wciąż jesteśmy w stanie odliczyć całkowitą kwotę podatku.

Aby ubiegać się o zwolnienie w jak najkrótszym terminie, czyli od następnej pensji lub płatności za zlecenie, wystarczy złożyć u pracodawcy oświadczenie o zwolnieniu z podatku PIT. Można tego było dokonać już przed 1 sierpnia 2019, ale taka możliwość istnieje również dziś, aż do końca 2019 roku. Od roku 2020, podatek nie będzie już naliczany automatycznie dla osób, które nie ukończyły 26 roku życia.

W przypadku zastosowania ulgi podatkowej, od dochodu nie odlicza się składek poniesionych na ZUS, a składek zdrowotnych nie odlicza się od należnego podatku.

Osobom, które po 1 sierpnia 2019 roku nie złożyły oświadczenia u pracodawcy i nie ukończyły 26 roku życia, podatek dochodowy zostanie zwrócony po rozliczeniu PIT-u w kolejnym roku.

Zwolnieniu podlegają wypłaty i płatności, które zostały zapłacone po 1 sierpnia 2019 roku. To znaczy, że płatność, która ma miejsce po 1 sierpnia 2019 roku za okres wcześniejszy, także podlega uldze podatkowej. Przed 1 sierpnia istniała możliwość anektowania umów i dokonywania płatności po wyznaczonym terminie, dzięki czemu, te pieniądze nie podlegały opodatkowaniu.

Ile pieniędzy zostanie w kieszeniach najmłodszych pracowników?

Dla pracowników zarabiających minimalna krajową, czyli 2250 zł brutto, pensja wzrośnie o 133 zł. Oznacza to, że do ich portfela z każdym miesiącem trafi 1767 zł, gdy pracują na zasadzie umowy o pracę i 1817 zł, gdy są zatrudnieni na umowie zlecenie i nie odprowadzają składek na ubezpieczenie chorobowe.

Zysk dla pracowników zarabiających 7127 zł, wyniesie 564 zł w każdym miesiącu. Oznacza to, że w skali roku w ich portfelach zostanie: 6768 zł więcej, niż było to przed podpisaniem nowej ustawy, przez Prezydenta Andrzeja Dudę.

Co nie podlega zwolnieniu z płacenia podatku dla osób w wieku do 26 roku życia?

Przede wszystkim uldze nie podlegają:

  • umowy o dzieło,
  • przychody z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,
  • studenckie umowy stażowe,
  • umowy o praktyki absolwenckie,
  • zasiłki dla bezrobotnych,
  • zasiłek chorobowy, macierzyński, rehabilitacyjny, dla bezrobotnych,
  • kwoty odpraw, odszkodowań za skrócenie okresu wypowiedzenia, za nieprawidłowe rozwiązanie umowy o pracę,
  • niektóre świadczenia alimentacyjne na rzecz osób po 25 roku życia,
  • część stypendiów,
  • i inne świadczenia.

Oznacza to, że zwolnieniu nie podlegają niektóre umowy studenckie, umowy o dzieło i zasiłki, czy też stypendia. W kieszeni studentów i osób, które decydują się na staż, nie zostanie więcej pieniędzy i nie obejmie ich ulga podatkowa. Tak samo jest z osobami, które z różnych przyczyn nie mogą podjąć zatrudnienia lub pozostają na zwolnieniu chorobowym lub urlopie macierzyńskim.

Pomimo tego, że zysków z tytułu działalności gospodarczej nie można odliczyć od całej kwoty podatku, to łącząc ją z umową o pracę, jesteśmy już w stanie zdobyć odrobinę dodatkowych funduszy. W takim przypadku, zyski z działalności podlegają zwykłemu opodatkowaniu, a dochody z tytułu pracy na rzecz innego pracodawcy, podlegają zwolnieniu z podatku.Takie rozwiązanie, jest oczywiście dostępne tylko dla osób w wieku do 26 roku życia.

Zadaniem ulgi podatkowej, jest zachęcenie młodych pracowników do podjęcia zatrudnienia w Polsce. Zerowy podatek, nawet przy minimalnej płacy, pozwala na duży zysk. Im więcej się zarabia, tym bardziej można liczyć na jeszcze większe zniżki podatkowe.

 

[Głosów:1    Średnia:5/5]