Image

vat marża

Obowiązki organizatora eventów na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług
1 rok temu

Obowiązki organizatora eventów na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług

Przez  •  Archiwum

W świetle obowiązujących przepisów w odniesieniu do usług organizacji eventów świadczonych odpłatnie na rzecz podmiotów trzecich uznać należy, że niniejsze czynności są świadczeniem usług, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054 z późn. zm.; dalej: ustawa o VAT), podlegającymi opodatkowaniu, według określonych zasad (stawki podatku, bądź zwolnienia), w zależności od przedmiotu konkretnej usługi.
Czytaj więcej

UA-83879028-1