Image

postępowania vat

Co powinieneś wiedzieć o swoim kontrahencie?
1 tydzień ago

Co powinieneś wiedzieć o swoim kontrahencie?

Organy skarbowe wymagają od podatników, aby coraz skrupulatniej weryfikowali swoich kontrahentów i prowadzili szczegółowe śledztwa dotyczące ich wiarygodności, charakteru działalności, prawidłowości i terminowości rozliczania podatków. Niestety ustawodawca wciąż nie wskazał szczegółowych ram, czego mogą wymagać organy od podatników w tym zakresie, przez co urzędy skarbowe nie czują się niczym skrępowane podczas tworzenia kolejnych wymogów dla podatników. Read More

Orzecznictwo wspiera uczciwych przedsiębiorców
2 miesiące ago

Orzecznictwo wspiera uczciwych przedsiębiorców

Z praktyki Kancelarii Pałucki Trusiński wynika, że znaczna część aktualnie prowadzonych kontroli podatkowych nakierowanych jest na udowodnienie przedsiębiorcom (bez względu na istotne okoliczności), ich nierzetelności czy też niedochowania …
Read More

Metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności w VAT
5 miesięcy ago

Metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności w VAT

W poprzednim artykule wskazywaliśmy na cele, które przyświecały Ministerstwu Finansów, podczas przygotowywania Metodyki w zakresie oceny dochowania należytej staranności w VAT (link do artykułu). Tym razem skupimy się przede wszystkim na kryteriach formalnych, które zdaniem MF, powinny zostać zachowane przez przedsiębiorców zarówno przy rozpoczynaniu współpracy z kontrahentami, jak też w trakcie jej trwania. Read More

Metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności w VAT
8 miesięcy ago

Metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności w VAT

Od dłuższego już czasu Rząd ściga oszustów podatkowych nieodprowadzających należnego podatku od towarów i usług i uczestniczących w tzw. karuzelach podatkowych (o tym czym są karuzele podatkowe pisaliśmy TUTAJ). Niestety poza sukcesami w tym zakresie, którymi niejednokrotnie przedstawiciele Rady Ministrów chwalili się w mediach, często mamy do czynienia także z sytuacjami, w których o oszustwo posądzeni zostają uczciwi przedsiębiorcy, a ich pieniądze zostają (niejednokrotnie bezpodstawnie) zajmowane. Pomimo wielu kuriozalnych sytuacji tego typu, pod koniec kwietnia pojawiło się niewielkie ,,światełko w tunelu”, które jest szansą na ograniczenie ponoszenia odpowiedzialności przez osoby uczciwe. Read More

Pośredniku – nie daj się wyeliminować z rynku!
1 rok ago

Pośredniku – nie daj się wyeliminować z rynku!

Reprezentując klientów w postępowaniach VAT-owskich coraz częściej spotykam się z działaniami organów podatkowych o charakterze wręcz podstępnym. Są one trudne do zidentyfikowania przez podatnika i mogą skutkować koniecznością dopłaty gigantycznego podatku. Read More

Obowiązkowy JPK dla mikroprzedsiębiorców
1 rok ago

Obowiązkowy JPK dla mikroprzedsiębiorców

Z dniem 1 stycznia 2018 r. obowiązek przekazywania dokumentacji JPK_VAT  zostanie rozszerzony na mikroprzedsiębiorców prowadzących księgi rachunkowe w formie elektronicznej. Dotychczas przedłożenie takiej dokumentacji wymagane było od dużych (od 1 lipca 2016 r.) oraz średnich przedsiębiorców (od 1 stycznia 2017 r.). Read More

Wytyczne dotyczące prowadzenia postępowań VATowskich
1 rok ago

Wytyczne dotyczące prowadzenia postępowań VATowskich

Pod koniec sierpnia Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro wydał wytyczne dla prokuratorów odnoszące się do sposobu prowadzenia postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa związane z wyłudzaniem nienależnego zwrotu VAT i innymi oszukańczymi uszczupleniami w tym podatku. Read More

UA-83879028-1