Image

kluczykow

Instrukcja dla inspektorów skarbowych – czyli jak nas kontrolować? Cz.II
2 lata ago

Instrukcja dla inspektorów skarbowych – czyli jak nas kontrolować? Cz.II

W październiku ukazała się pierwsza część naszego cyklu, dotyczącego nielegalnej instrukcji dla inspektorów skarbowych, opisującej w jaki sposób należy przeprowadzać kontrole w firmach handlujących złomem (link do artykułu). W drugiej części cyku przybliżymy Państwu ,,mechanizm przestępstwa karuzelowego”. Dokonanie właśnie tego przestępstwa miało być udowadniane przedsiębiorcom w wyniku kontroli skarbowych przeprowadzanych zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji. Read More

Obowiązki organizatora eventów na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług
2 lata ago

Obowiązki organizatora eventów na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług

W świetle obowiązujących przepisów w odniesieniu do usług organizacji eventów świadczonych odpłatnie na rzecz podmiotów trzecich uznać należy, że niniejsze czynności są świadczeniem usług, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054 z późn. zm.; dalej: ustawa o VAT), podlegającymi opodatkowaniu, według określonych zasad (stawki podatku, bądź zwolnienia), w zależności od przedmiotu konkretnej usługi.
Read More

Skutki podatkowe przekazywania gadżetów  reklamowych
3 lata ago

Skutki podatkowe przekazywania gadżetów reklamowych

Przekazanie prezentów małej wartości i próbek (gadżetów reklamowych. m.in.: długopisów, kubków, koszulek, itp., na których znajduje się nazwa i logo firmy) nie podlega podatkowi VAT. Oczywiście, jak to zwykle bywa w przepisach podatkowych, są pewne warunki, które należy spełnić, aby stwierdzenie zawarte w zdaniu pierwszym było w danej sytuacji prawdziwe.
Read More

UA-83879028-1