Podatki dla osób uzyskujących dochody z kilku krajów

Termin: „podwójne opodatkowanie”, może czasem straszyć nas po nocach. Nie zawsze jest się czego obawiać. Wszystko zależy od tego, gdzie się pracowało i gdzie ma się miejsce zamieszkania. W bardzo wielu przypadkach, ustawa o unikaniu podwójnego opodatkowania pozwala nam spać spokojnie. Nawet, gdy pracujemy w kilku krajach zagranicznych, pozostając zameldowanymi w Polsce.

W przypadku, gdy nie zamieszkujemy w Polsce, dotyka nas ograniczony obowiązek podatkowy, który mówi, że musimy zapłacić podatki tylko za dochód uzyskany w naszym kraju. Inaczej jest w przypadku, gdy naszym stałym zameldowaniem jest jeden z polskich adresów. Wtedy, dotyka nas nieograniczony obowiązek podatkowy. Oznacza to, że zmuszeni jesteśmy do zapłaty podatku od całego dochodu.

Rozliczenia z zagranicznych dochodów, dokonujemy składając załączniki PIT/ZG i PIT/0, dołączone do PIT-36. Załączniki te składamy dla każdego z zagranicznych dochodów oddzielnie. Oznacza to, że dla pracy w trzech zagranicznych państwach w danym roku podatkowym, do PIT-36 musimy dołączyć przynajmniej 3 egzemplarze załącznika.

podatek pit

Dwa sposoby rozliczenia podatku od dochodu z kilku krajów:

 • metoda wyłączenia z progresją,
 • metoda proporcjonalnego odliczenia.

Metodę wyłączenia z progresją, stosuje się w rozliczeniu z takimi krajami jak m.in.: Albania, Chiny, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Francja, Grecja, Hiszpania, Indonezja, Kanada, Kuwejt, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Republika Południowej Afryki, Rumunia, Szwecja, Tunezja, Turcja czy Włochy. W wymienionych krajach, metoda ta jest stosowana, jako podstawowa metoda rozliczenia podatku.

Metodę odliczenia proporcjonalnego, stosuje się rozliczając dochody z krajów: Austrii, Holandii, Kazachstanu, Rosji, Słowenii i Stanów Zjednoczonych, ale także rozliczając podatek z krajów, z którymi Polska nie podpisała umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Metoda wyłączenia z progresją:

W tej metodzie, dochód zagraniczny jest brany pod uwagę tylko w celu ustalenia procentowej stawki opodatkowania w Polsce. Stawkę tę, stosuje się wyłącznie do dochodów uzyskanych na terenie naszego kraju. Pozostałe podatki, należy uiścić w krajach, w których uzyskaliśmy dochód.

Zastanówmy się dla przykładu, ile wyniesie kwota podatku dla sumy dochodów równej 70 tys. Zł, przy zarobkach w Polsce rzędu 30 tys. zł i zagranicznych 40 tys. zł w przeliczeniu na złotówki.

 1. Dochód w Polsce = 30 000 zł.
 2. Dochód zagraniczny = 40 000 zł.
 3. Suma dochodów wynosi (a+b) = 70 000 zł.
 4. Podatek polski wg skali podatkowej = 11 869 zł.
 5. Stopa procentowa (d:c) = 16,96%.
 6. Podatek do zapłacenia w Polsce:
 • 30 000 zł X 16,96% minus zaliczki pobrane w Polsce = 5088 zł.

Metoda odliczenia proporcjonalnego

Tę metodę, charakteryzuje konieczność zapłaty całego podatku w Polsce, ale z wyłączeniem podatków już zapłaconych za granicą. Maksymalna wysokość wyłączenia, jest obliczana jako proporcjonalna wysokość podatku przypadającego na zagraniczny dochód.

Trzeba także zaznaczyć, że metoda odliczenia proporcjonalnego, powoli zastępuje metodę wyłączenia z progresją i będzie coraz szerzej używana. W najbliższych latach, będzie stosowana w umowach między Polską, a takimi krajami jak:

 • Irlandia,
 • Izrael,
 • Japonia,
 • Litwa,
 • Nowa Zelandia,
 • Słowacja,
 • Wielka Brytania.

Zastosowanie tej metody w praktyce, wymusza na podatniku wykazanie wszelkich dochodów zagranicznych w zeznaniu rocznym. Jeśli przebywamy dłużej za granicą i wracamy do kraju, zmuszeni jesteśmy do zapłacenia zaliczki na podatek w wysokości 18% dochodu. Tego obowiązku, musimy dotrzymać po powrocie do kraju w terminie do 20 dnia następnego miesiąca.

Przedstawmy podobny przykład dla tej metody. Dla dochodu w wysokości 70 tys. zł i dochodów w Polsce na poziomie 30 tys. Zł, oraz zagranicznych, równych 40 tys. zł.

 1. Dochód uzyskany w Polsce = 30 000 zł.
 2. Dochód uzyskany za granicą = 40 000 zł.
 3. Podatek zapłacony za granicą = 10 000 zł.
 4. Razem dochód (a + b) = 70 000 zł.
 5. Podatek polski wg skali podatkowej od 70 000 zł = 11 869 zł.
 6. Maksymalny podatek zagraniczny do odliczenia od „podatku polskiego”
 • 11 869 zł x 40 000 zł: 70 000 zł = 6 782,29 zł.
 1. Podatek do zapłacenia w Polsce:
 • 11 869 zł – 6 782,29 zł minus zaliczki pobrane w Polsce = 5086,71 zł.

 

[Głosów:0    Średnia:0/5]