Dla kogo:

Podmioty posiadające oszczędności/ aktywa poza granicami Polski, na terenie Unii Europejskiej oraz w krajach o przyjaznych systemach podatkowych tj. w Szwajcarii, Lichtensteinie, San Marino, Monaco, Andorze.

Zagrożenia:

– kontrola podatkowa i postepowanie podatkowe wszczęte przez organy podatkowe, na podstawie uzyskanych informacji, w przypadku braku wykazania uzyskiwanych przychodów,
– sankcja podatkowa w postaci naliczenia 75 % podatku od dochodu z nieujawnionych źródeł przychodu z tytułu odsetek,
– sankcje karno- skarbowe

Korzyści:

– uniknięcie postępowania przez organami podatkowymi z tytułu określenia podatku dochodowego od dochodów z nieujawnionych źródeł,
– uniknięcie utraty większości zagranicznych oszczędności

Opis:

Odsetki zgromadzone na zagranicznych rachunkach bankowych lub lokatach co do zasady powinny być opodatkowane w Polsce. Wszyscy poważnie myślący o inwestowaniu własnych środków powinni mieć tego świadomość. Strategia inwestycyjna powinna zatem uwzględniać nie tylko atrakcyjność formy oszczędzania, ale również uwzględniać skutki podatkowe takich inwestycji.
Unia Europejska nakłada na państwa członkowskie bezwzględny obowiązek automatycznego przekazywania do organów podatkowych szczegółowych danych o odbiorcy odsetek oraz uzyskiwanym przez niego dochodzie. To za pomocą tych informacji fiskus może efektywnie opodatkować otrzymane dochody z oszczędności lokowanych za granicą.
Od niedawna takie kraje jak m.in. Szwajcaria, Lichtenstein czy Monaco również są obowiązane dzielić się z państwami członkowskimi danymi dotyczącymi wysokości odsetek od oszczędności i ich beneficjentami na mocy stosownych porozumień zawartych z UE.
Kluczowe dla polskiego podatnika jest zatem wykazanie otrzymanych odsetek oraz ich prawidłowe rozliczenie w kraju.

Co oferujemy:

– właściwe rozpoznanie, zakwalifikowanie i rozliczenie dochodów z oszczędności (odsetek, lokat) ulokowanych poza granicami Polski zgodnie z wymogami obowiązującego prawa podatkowego,
– skuteczna reprezentacja przed organami podatkowymi w momencie wszczęcia kontroli lub postępowania.