Image

Archiwum

Obowiązki organizatora eventów na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług
2 lata ago

Obowiązki organizatora eventów na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług

W świetle obowiązujących przepisów w odniesieniu do usług organizacji eventów świadczonych odpłatnie na rzecz podmiotów trzecich uznać należy, że niniejsze czynności są świadczeniem usług, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054 z późn. zm.; dalej: ustawa o VAT), podlegającymi opodatkowaniu, według określonych zasad (stawki podatku, bądź zwolnienia), w zależności od przedmiotu konkretnej usługi.
Read More

Wszedł w życie Pakiet Paliwowy
2 lata ago

Wszedł w życie Pakiet Paliwowy

1 sierpnia za sprawą nowelizacji ustawy o VAT i akcyzie, prawa energetycznego jak i ustawy o zapasach paliw wszedł w życie tzw. pakiet paliwowy. Nowe przepisy wprowadzają min. pobór podatku VAT przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu paliwa, jak też wymóg uzyskania koncesji do obrotu paliwami z podmiotami zagranicznymi. Read More

Niebezpieczeństwa związane z karuzelami podatkowymi
2 lata ago

Niebezpieczeństwa związane z karuzelami podatkowymi

Karuzele podatkowe to problem zarówno dla budżetu państwa jak też dla przedsiębiorców, którzy często nieświadomie mogą zostać pomimo swojej uczciwości zamieszani w oszukańczy proceder. Inicjatorzy tego typu przestępstw mają przede wszystkim na celu wyłudzenie podatku VAT, poprzez wykorzystanie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.
Read More

MARKETING I REKLAMA A VAT
2 lata ago

MARKETING I REKLAMA A VAT

W dobie kryzysu gospodarczego, pozycja przedsiębiorcy na rynku zależy nie tylko od wysokiej jakości oferowanych przez niego towarów, usług i konkurencyjnych cen, lecz także od właściwej strategii marketingowo-reklamowej. Podejmując działania marketingowo-reklamowe, przedsiębiorca powinien mieć na uwadze skutki jakie działania te wywołują na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług. Read More

KONTROLA SKARBOWA I PODATKOWA
2 lata ago

KONTROLA SKARBOWA I PODATKOWA

Wszyscy przedsiębiorcy muszą liczyć się z tym, że w ich firmach dojść może do różnego rodzaju kontroli ze strony instytucji państwowych. Jak zachować się w takiej sytuacji i jakie prawa przysługują kontrolowanym? Read More

Skutki podatkowe w VAT przekazywania gadżetów  reklamowych i drobnych upominków
2 lata ago

Skutki podatkowe w VAT przekazywania gadżetów reklamowych i drobnych upominków

Przekazanie prezentów małej wartości i próbek (gadżetów reklamowych. m.in.: długopisów, kubków, koszulek, itp., na których znajduje się nazwa i logo firmy) nie podlega podatkowi VAT. Oczywiście, jak to zwykle bywa w przepisach podatkowych, są pewne warunki, które należy spełnić, aby stwierdzenie zawarte w zdaniu pierwszym było w danej sytuacji prawdziwe.
Read More

Cash Pooling jako metoda zarządzania finansami
2 lata ago

Cash Pooling jako metoda zarządzania finansami

Konieczność prowadzenia coraz bardziej efektywnej polityki zarządzania finansami w połączeniu z tendencją do wiązania się uczestników obrotu gospodarczego w grupy kapitałowe zarówno na rynkach lokalnych jak i międzynarodowych wymusza stosowanie nowoczesnych form porozumień zmniejszających koszty finansowania bieżącej działalności. Między innymi z tych przyczyn coraz częściej spotkać można w obrocie prawnym rozwiązanie określane mianem cash poolingu bądź też konsolidacją rachunków bankowych.

Read More

UA-83879028-1