Image

Archiwum

Zasady odwrotnego obciążenia VAT
2 lata ago

Zasady odwrotnego obciążenia VAT

Ministerstwo Finansów 1 września 2016 r. opublikowało na swojej stronie internetowej (www.mf.gov.pl) wyjaśnienia zasady odwrotnego obciążenia VAT. Read More

Jak rozliczać podróże służbowe przedsiębiorcy?
2 lata ago

Jak rozliczać podróże służbowe przedsiębiorcy?

W drugiej połowie sierpnia 2016 r. Ministerstwo Finansów opublikowało szczegółowe wyjaśnienia dotyczące odliczania kosztów podróży osób fizycznych prowadzących indywidualną działalność gospodarczą.

Według wyjaśnień resortu przedsiębiorcy mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wszelkie faktycznie poniesione i właściwie udokumentowane wydatki związane z podróżą służbową odbywaną poza miejscowość, w której znajduje się siedziba danego przedsiębiorcy. Warunkiem zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodu jest wykazanie, że zostały one poniesione w celu osiągnięcia przychodu, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodu i nie zostały wymienione w art. 23 ust. 1 ustawy z dania 21 lipca 1991 r.  o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350 z zm.) Read More

Wrzesień przyniesie kolejne zmiany uszczelniające pobór VAT.
2 lata ago

Wrzesień przyniesie kolejne zmiany uszczelniające pobór VAT.

W środę 24 sierpnia br. wiceminister finansów Wiesław Jasiński oznajmił na konferencji prasowej, iż już w następnym miesiącu Sejm ma zająć się kolejnymi procedurami uszczelniającymi pobór podatku od towarów i usług. Read More

Obowiązki organizatora eventów na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług
2 lata ago

Obowiązki organizatora eventów na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług

W świetle obowiązujących przepisów w odniesieniu do usług organizacji eventów świadczonych odpłatnie na rzecz podmiotów trzecich uznać należy, że niniejsze czynności są świadczeniem usług, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054 z późn. zm.; dalej: ustawa o VAT), podlegającymi opodatkowaniu, według określonych zasad (stawki podatku, bądź zwolnienia), w zależności od przedmiotu konkretnej usługi.
Read More

Wszedł w życie Pakiet Paliwowy
2 lata ago

Wszedł w życie Pakiet Paliwowy

1 sierpnia za sprawą nowelizacji ustawy o VAT i akcyzie, prawa energetycznego jak i ustawy o zapasach paliw wszedł w życie tzw. pakiet paliwowy. Nowe przepisy wprowadzają min. pobór podatku VAT przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu paliwa, jak też wymóg uzyskania koncesji do obrotu paliwami z podmiotami zagranicznymi. Read More

Niebezpieczeństwa związane z karuzelami podatkowymi
2 lata ago

Niebezpieczeństwa związane z karuzelami podatkowymi

Karuzele podatkowe to problem zarówno dla budżetu państwa jak też dla przedsiębiorców, którzy często nieświadomie mogą zostać pomimo swojej uczciwości zamieszani w oszukańczy proceder. Inicjatorzy tego typu przestępstw mają przede wszystkim na celu wyłudzenie podatku VAT, poprzez wykorzystanie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.
Read More

MARKETING I REKLAMA A VAT
2 lata ago

MARKETING I REKLAMA A VAT

W dobie kryzysu gospodarczego, pozycja przedsiębiorcy na rynku zależy nie tylko od wysokiej jakości oferowanych przez niego towarów, usług i konkurencyjnych cen, lecz także od właściwej strategii marketingowo-reklamowej. Podejmując działania marketingowo-reklamowe, przedsiębiorca powinien mieć na uwadze skutki jakie działania te wywołują na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług. Read More

KONTROLA SKARBOWA I PODATKOWA
2 lata ago

KONTROLA SKARBOWA I PODATKOWA

Wszyscy przedsiębiorcy muszą liczyć się z tym, że w ich firmach dojść może do różnego rodzaju kontroli ze strony instytucji państwowych. Jak zachować się w takiej sytuacji i jakie prawa przysługują kontrolowanym? Read More

Skutki podatkowe przekazywania gadżetów  reklamowych
3 lata ago

Skutki podatkowe przekazywania gadżetów reklamowych

Przekazanie prezentów małej wartości i próbek (gadżetów reklamowych. m.in.: długopisów, kubków, koszulek, itp., na których znajduje się nazwa i logo firmy) nie podlega podatkowi VAT. Oczywiście, jak to zwykle bywa w przepisach podatkowych, są pewne warunki, które należy spełnić, aby stwierdzenie zawarte w zdaniu pierwszym było w danej sytuacji prawdziwe.
Read More

Cash Pooling jako metoda zarządzania finansami
3 lata ago

Cash Pooling jako metoda zarządzania finansami

Konieczność prowadzenia coraz bardziej efektywnej polityki zarządzania finansami w połączeniu z tendencją do wiązania się uczestników obrotu gospodarczego w grupy kapitałowe zarówno na rynkach lokalnych jak i międzynarodowych wymusza stosowanie nowoczesnych form porozumień zmniejszających koszty finansowania bieżącej działalności. Między innymi z tych przyczyn coraz częściej spotkać można w obrocie prawnym rozwiązanie określane mianem cash poolingu bądź też konsolidacją rachunków bankowych.

Read More

UA-83879028-1