Image

Archiwum

Nowe obowiązki w dokumentacji cen transferowych
2 lata ago

Nowe obowiązki w dokumentacji cen transferowych

Kwestie dotyczące transakcji między podmiotami powiązanymi są przedmiotem regulacji trzech dyrektyw unijnych. Z początkiem 2017 roku ustawodawca podjął próbę implementacji tych rozwiązań do polskiego systemu prawnego. Na co …
Read More

Mała ustawa o innowacyjności weszła w życie
2 lata ago

Mała ustawa o innowacyjności weszła w życie

1 stycznia 2017 r. weszła w życie tzw. mała ustawa o innowacyjności. Ustawa przygotowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zawiera interesujące instrumenty podatkowe i formalne uproszczenia, a przede wszystkim zwiększa wymiar ulgi, którą można odliczyć od podatku w związku z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową (B+R). Read More

ZMIANY W PODATKACH W 2017 ROKU
2 lata ago

ZMIANY W PODATKACH W 2017 ROKU

Wraz z rozpoczęciem nowego roku, w życie weszły nowe przepisy podatkowe. Jeszcze we wrześniu Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Od 1 stycznia obowiązuje również tzw. „duża” nowelizacja ustawy o VAT, która ma na celu przede wszystkim ograniczenie nadużyć i uszczelnienie poboru podatku od towarów i usług. Poniżej przedstawiamy najistotniejsze zmiany z punktu widzenia przedsiębiorców. Read More

Przywileje podatkowe programistów.
2 lata ago

Przywileje podatkowe programistów.

Zawody kreatywne zostały w polskim prawie podatkowym uprzywilejowane na tle innych profesji. W artykule 22 pkt. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: uPIT) ustawodawca przewidział stosowanie podwyższonej stawki kosztów uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych w wysokości 50 % uzyskanego przychodu. Czy programiści również mogą skorzystać z tego przywileju? Read More

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZARZĄDU ZA ZALEGŁOŚCI PODATKOWE SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ
2 lata ago

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZARZĄDU ZA ZALEGŁOŚCI PODATKOWE SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ

W niniejszym artykule skupimy się na omówieniu zakresu odpowiedzialności członków zarządów za zaległości w zapłacie publicznoprawnych należności spółki kapitałowej (czyli podatków i ZUS). Kodeks Spółek Handlowych (dalej: KSH) mianem spółek kapitałowych określa spółki …
Read More

Instrukcja dla inspektorów skarbowych – czyli jak nas kontrolować? Cz.II
2 lata ago

Instrukcja dla inspektorów skarbowych – czyli jak nas kontrolować? Cz.II

W październiku ukazała się pierwsza część naszego cyklu, dotyczącego nielegalnej instrukcji dla inspektorów skarbowych, opisującej w jaki sposób należy przeprowadzać kontrole w firmach handlujących złomem (link do artykułu). W drugiej części cyku przybliżymy Państwu ,,mechanizm przestępstwa karuzelowego”. Dokonanie właśnie tego przestępstwa miało być udowadniane przedsiębiorcom w wyniku kontroli skarbowych przeprowadzanych zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji. Read More

Kiedy zacznie działać Krajowa Administracja Skarbowa?
2 lata ago

Kiedy zacznie działać Krajowa Administracja Skarbowa?

Według założeń rządu ambitne programy socjalne mają być finansowane przez skuteczniejsze egzekwowanie należności podatkowych. Pisaliśmy już wcześniej, że działania podjęte przez administrację przynoszą efekty (link do artykułu). Jednakże nic nie zapowiada, że osiągnięta poprawa wystarczy dla zaspokojenia apetytu fiskusa. W 2017 roku za osiągnięcie celu fiskalnego odpowiedzialna będzie nowo utworzona jednolita Krajowa Administracja Skarbowa, dzięki której poprawi się efektywność działania organów podatkowych. Według danych za rok 2013 koszt uzyskania wpływów podatkowych wyniósł 1,6% czyli niemal 4,5 mld złotych. Zejście do poziomu innych europejskich państw czyli 0,8 % przyniesie więc ponad 2 mld złotych oszczędności. Read More

Skąd wziął się wzrost skuteczności kontroli podatkowych w 2016 roku?
2 lata ago

Skąd wziął się wzrost skuteczności kontroli podatkowych w 2016 roku?

W pierwszych trzech kwartałach bieżącego roku kontrole skarbowe przyniosły do budżetu 1,5 mld złotych. Kwota ta imponuje tym bardziej gdy porówna się ją do wyniku z analogicznego okresu roku 2015 gdy wyniosła jedynie 870 mln złotych. Skąd wziął się ten nagły wzrost efektywności fiskusa, aż o 72%? Read More

RPO  o zasadzie rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika
2 lata ago

RPO o zasadzie rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika

Polski ustawodawca zauważył, że organy podatkowe mają zdecydowaną przewagę nad podatnikiem w relacjach prawnopodatkowych. Wynika to nie tylko z możliwości podejmowania władczych rozstrzygnięć, ale także ze skomplikowanego i zawiłego prawa, niezrozumiałego dla większości zainteresowanych. W celu złagodzenia dolegliwości wynikających ze złej jakości prawa w dniu 1 stycznia 2016 roku została wprowadzona w artykule 2a Ordynacji Podatkowej klauzula głosząca, że „niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść podatnika”. Read More

Instrukcja dla inspektorów skarbowych – czyli jak nas kontrolować?
2 lata ago

Instrukcja dla inspektorów skarbowych – czyli jak nas kontrolować?

Jeszcze rok temu ogólnopolskie media często zajmowały się głośnym tematem sporu Drop S.A., notowanej na warszawskiej giełdzie, spółce zajmującej się handlem złomem z Urzędem Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy. Bardzo ciekawą informacją było odkrycie przez pracowników spółki – nielegalnej instrukcji dla inspektorów skarbowych, opisującej sposoby w jaki sposób należy przeprowadzać kontrole w firmach handlujących złomem. Do dziś nie odnaleziono osoby, która samą instrukcję przygotowała, a śledztwo prowadzone przez prokuraturę w tej sprawie zostało umorzone. Read More

UA-83879028-1