Image

Archiwum

Korekta deklaracji podatkowej
1 rok temu

Korekta deklaracji podatkowej

Przez  •  Archiwum

Maj to pierwsza okazja do złożenia korekty zeznania rocznego PIT. W razie pominięcia uzyskanych dochodów, nieskorzystania z przysługujących ulg lub chęci przekazania podatku należnego organizacjom pożytku publicznego podatnik może korzystając z instytucji korekty wprowadzić żądane zmiany a także powrócić do stanu zgodnego z prawem. W związku z powyższym, przedstawiamy Państwu kilka praktycznych informacji ułatwiających skorygowanie błędów w złożonych deklaracjach oraz wskazujących konsekwencje wynikające z zaniechania tej procedury. Czytaj więcej

Wykreślanie przedsiębiorców z rejestru VAT.
1 rok temu

Wykreślanie przedsiębiorców z rejestru VAT.

Przez  •  Archiwum

Nowe przepisy ustawy o VAT, wprowadzone 1 stycznia 2017 r. powiększyły katalog przyczyn, będących przesłankami do wykreślenia podatników z rejestru podatników VAT czynnych (dalej: rejestr VAT) i możliwych z tym ryzyk . Czytaj więcej

25 lat za wyłudzenie VAT, czyli walka z fałszerzami faktur.
1 rok temu

25 lat za wyłudzenie VAT, czyli walka z fałszerzami faktur.

Przez  •  Archiwum

Ministerstwo Finansów korzysta ze wszystkich dostępnych środków w celu ograniczenia luki w VAT. W tej kadencji były już stosowane zwiększone kontrole, modyfikacje przepisów transportowych, nowe regulacje dotyczące cen transferowych, restrukturyzacje urzędów, a teraz nadszedł czas na zaostrzenie kar przewidzianych w kodeksie karnym za czyny umożliwiające wyłudzenie zwrotu podatku VAT. Od 1 marca niektóre przestępstwa związane z podatkami są karane tak jak morderstwo. Jakie czyny zostały objęte nowym katalogiem kar? Czytaj więcej

Dochody z nieujawnionych źródeł na celowniku Ministerstwa Finansów
1 rok temu

Dochody z nieujawnionych źródeł na celowniku Ministerstwa Finansów

1 marca 2017 r. swoje działania rozpocznie jednolita Krajowa Administracja Skarbowa. Jej głównym celem jest poprawa efektywności funkcjonowania organów podatkowych, w tym przede wszystkim zwiększenie wpływów z należności podatkowych. Jednym ze sposobów na zrealizowanie powyższego celu ma być, zapowiadany przez Ministerstwo Finansów, wzrost kontroli skarbowych i podatkowych w zakresie dochodów z nieujawnionych źródeł. Czytaj więcej

Założenia pakietu przewozowego
1 rok temu

Założenia pakietu przewozowego

Przez  •  Archiwum

Ministerstwo Finansów może pochwalić się serią sukcesów w 2016 roku. Wprowadzony „pakiet paliwowy” ograniczył patologię wyłudzeń VAT związaną z wielokrotnym kursowaniem jednej cysterny przez granicę, wyniki kontroli skarbowej za pierwsze trzy kwartały 2016 w porównaniu do 2015 wzrosły o 72% (co dało wpływy do budżetu wyższe o 600 mln zł). Nie oznacza to jednak, że Ministerstwo ma zamiar spocząć na laurach. Czytaj więcej

Nowe obowiązki w dokumentacji cen transferowych cz. II
1 rok temu

Nowe obowiązki w dokumentacji cen transferowych cz. II

Przez  •  Archiwum

W poprzednim artykule dotyczącym cen transferowych przedstawiliśmy zakres podmiotowy regulacji związanych z cenami transferowymi. W drugiej części cyklu zajmiemy się treścią obowiązku dokumentacyjnego. Czytaj więcej

Nowe obowiązki w dokumentacji cen transferowych
1 rok temu

Nowe obowiązki w dokumentacji cen transferowych

Przez  •  Archiwum

Kwestie dotyczące transakcji między podmiotami powiązanymi są przedmiotem regulacji trzech dyrektyw unijnych. Z początkiem 2017 roku ustawodawca podjął próbę implementacji tych rozwiązań do polskiego systemu prawnego. Na co …
Czytaj więcej…

Mała ustawa o innowacyjności weszła w życie
2 lata temu

Mała ustawa o innowacyjności weszła w życie

Przez  •  Archiwum

1 stycznia 2017 r. weszła w życie tzw. mała ustawa o innowacyjności. Ustawa przygotowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zawiera interesujące instrumenty podatkowe i formalne uproszczenia, a przede wszystkim zwiększa wymiar ulgi, którą można odliczyć od podatku w związku z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową (B+R). Czytaj więcej

ZMIANY W PODATKACH W 2017 ROKU
2 lata temu

ZMIANY W PODATKACH W 2017 ROKU

Przez  •  Archiwum

Wraz z rozpoczęciem nowego roku, w życie weszły nowe przepisy podatkowe. Jeszcze we wrześniu Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Od 1 stycznia obowiązuje również tzw. „duża” nowelizacja ustawy o VAT, która ma na celu przede wszystkim ograniczenie nadużyć i uszczelnienie poboru podatku od towarów i usług. Poniżej przedstawiamy najistotniejsze zmiany z punktu widzenia przedsiębiorców. Czytaj więcej

Przywileje podatkowe programistów.
2 lata temu

Przywileje podatkowe programistów.

Przez  •  Archiwum

Zawody kreatywne zostały w polskim prawie podatkowym uprzywilejowane na tle innych profesji. W artykule 22 pkt. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: uPIT) ustawodawca przewidział stosowanie podwyższonej stawki kosztów uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych w wysokości 50 % uzyskanego przychodu. Czy programiści również mogą skorzystać z tego przywileju? Czytaj więcej

UA-83879028-1