Image

Aktualności

Co powinieneś wiedzieć o swoim kontrahencie?
2 miesiące ago

Co powinieneś wiedzieć o swoim kontrahencie?

Organy skarbowe wymagają od podatników, aby coraz skrupulatniej weryfikowali swoich kontrahentów i prowadzili szczegółowe śledztwa dotyczące ich wiarygodności, charakteru działalności, prawidłowości i terminowości rozliczania podatków. Niestety ustawodawca wciąż nie wskazał szczegółowych ram, czego mogą wymagać organy od podatników w tym zakresie, przez co urzędy skarbowe nie czują się niczym skrępowane podczas tworzenia kolejnych wymogów dla podatników. Read More

Zweryfikuj, kto wystawił fakturę
5 miesięcy ago

Zweryfikuj, kto wystawił fakturę

Organy administracji skarbowej coraz częściej wymagają od przedsiębiorców, aby dokonywały szczegółowej weryfikacji swoich kontrahentów. Wytyczne dotyczące zakresu weryfikacji zostały przez Ministerstwo Finansów przedstawione w Metodyce w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych, której treść przybliżyliśmy w poprzednich artykułach (LINK DO ARTYKUŁU). Read More

Metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności w VAT
7 miesięcy ago

Metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności w VAT

W poprzednim artykule wskazywaliśmy na cele, które przyświecały Ministerstwu Finansów, podczas przygotowywania Metodyki w zakresie oceny dochowania należytej staranności w VAT (link do artykułu). Tym razem skupimy się przede wszystkim na kryteriach formalnych, które zdaniem MF, powinny zostać zachowane przez przedsiębiorców zarówno przy rozpoczynaniu współpracy z kontrahentami, jak też w trakcie jej trwania. Read More

Pośredniku – nie daj się wyeliminować z rynku!
1 rok ago

Pośredniku – nie daj się wyeliminować z rynku!

Reprezentując klientów w postępowaniach VAT-owskich coraz częściej spotykam się z działaniami organów podatkowych o charakterze wręcz podstępnym. Są one trudne do zidentyfikowania przez podatnika i mogą skutkować koniecznością dopłaty gigantycznego podatku. Read More

To nie koniec optymalizacji przy użyciu znaku towarowego
2 lata ago

To nie koniec optymalizacji przy użyciu znaku towarowego

Obrót prawem ochronnym na znak towarowy kojarzony jest w pierwszej kolejności z głośnymi sprawami eksportu tego prawa do zagranicznych spółek kontrolowanych, zarejestrowanych w krajach zwanych rajami podatkowymi. Jednakże mało kto ma świadomość, że zarządzanie i obrót prawem ochronnym na znak przynosiło również korzyści podatkowe małym i średnim przedsiębiorcom dzięki amortyzacji wartości prawa ochronnego na znak towarowy. Read More

UA-83879028-1