Image

Posts By BizneswPodatkach

Latest Posts | Przez BizneswPodatkach
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZARZĄDU ZA ZALEGŁOŚCI PODATKOWE SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ
2 lata temu

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZARZĄDU ZA ZALEGŁOŚCI PODATKOWE SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ

Przez  •  Archiwum

W niniejszym artykule skupimy się na omówieniu zakresu odpowiedzialności członków zarządów za zaległości w zapłacie publicznoprawnych należności spółki kapitałowej (czyli podatków i ZUS). Kodeks Spółek Handlowych (dalej: KSH) mianem spółek kapitałowych określa spółki …
Czytaj więcej…

Instrukcja dla inspektorów skarbowych – czyli jak nas kontrolować? Cz.II
2 lata temu

Instrukcja dla inspektorów skarbowych – czyli jak nas kontrolować? Cz.II

Przez  •  Archiwum

W październiku ukazała się pierwsza część naszego cyklu, dotyczącego nielegalnej instrukcji dla inspektorów skarbowych, opisującej w jaki sposób należy przeprowadzać kontrole w firmach handlujących złomem (link do artykułu). W drugiej części cyku przybliżymy Państwu ,,mechanizm przestępstwa karuzelowego”. Dokonanie właśnie tego przestępstwa miało być udowadniane przedsiębiorcom w wyniku kontroli skarbowych przeprowadzanych zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji. Czytaj więcej

Kiedy zacznie działać Krajowa Administracja Skarbowa?
2 lata temu

Kiedy zacznie działać Krajowa Administracja Skarbowa?

Przez  •  Archiwum

Według założeń rządu ambitne programy socjalne mają być finansowane przez skuteczniejsze egzekwowanie należności podatkowych. Pisaliśmy już wcześniej, że działania podjęte przez administrację przynoszą efekty (link do artykułu). Jednakże nic nie zapowiada, że osiągnięta poprawa wystarczy dla zaspokojenia apetytu fiskusa. W 2017 roku za osiągnięcie celu fiskalnego odpowiedzialna będzie nowo utworzona jednolita Krajowa Administracja Skarbowa, dzięki której poprawi się efektywność działania organów podatkowych. Według danych za rok 2013 koszt uzyskania wpływów podatkowych wyniósł 1,6% czyli niemal 4,5 mld złotych. Zejście do poziomu innych europejskich państw czyli 0,8 % przyniesie więc ponad 2 mld złotych oszczędności. Czytaj więcej

Skąd wziął się wzrost skuteczności kontroli podatkowych w 2016 roku?
2 lata temu

Skąd wziął się wzrost skuteczności kontroli podatkowych w 2016 roku?

Przez  •  Archiwum

W pierwszych trzech kwartałach bieżącego roku kontrole skarbowe przyniosły do budżetu 1,5 mld złotych. Kwota ta imponuje tym bardziej gdy porówna się ją do wyniku z analogicznego okresu roku 2015 gdy wyniosła jedynie 870 mln złotych. Skąd wziął się ten nagły wzrost efektywności fiskusa, aż o 72%? Czytaj więcej

RPO  o zasadzie rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika
2 lata temu

RPO o zasadzie rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika

Przez  •  Archiwum

Polski ustawodawca zauważył, że organy podatkowe mają zdecydowaną przewagę nad podatnikiem w relacjach prawnopodatkowych. Wynika to nie tylko z możliwości podejmowania władczych rozstrzygnięć, ale także ze skomplikowanego i zawiłego prawa, niezrozumiałego dla większości zainteresowanych. W celu złagodzenia dolegliwości wynikających ze złej jakości prawa w dniu 1 stycznia 2016 roku została wprowadzona w artykule 2a Ordynacji Podatkowej klauzula głosząca, że „niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść podatnika”. Czytaj więcej

Instrukcja dla inspektorów skarbowych – czyli jak nas kontrolować?
2 lata temu

Instrukcja dla inspektorów skarbowych – czyli jak nas kontrolować?

Przez  •  Archiwum

Jeszcze rok temu ogólnopolskie media często zajmowały się głośnym tematem sporu Drop S.A., notowanej na warszawskiej giełdzie, spółce zajmującej się handlem złomem z Urzędem Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy. Bardzo ciekawą informacją było odkrycie przez pracowników spółki – nielegalnej instrukcji dla inspektorów skarbowych, opisującej sposoby w jaki sposób należy przeprowadzać kontrole w firmach handlujących złomem. Do dziś nie odnaleziono osoby, która samą instrukcję przygotowała, a śledztwo prowadzone przez prokuraturę w tej sprawie zostało umorzone. Czytaj więcej

Zasady odwrotnego obciążenia VAT
2 lata temu

Zasady odwrotnego obciążenia VAT

Przez  •  Archiwum

Ministerstwo Finansów 1 września 2016 r. opublikowało na swojej stronie internetowej (www.mf.gov.pl) wyjaśnienia zasady odwrotnego obciążenia VAT. Czytaj więcej

Jak rozliczać podróże służbowe przedsiębiorcy?
2 lata temu

Jak rozliczać podróże służbowe przedsiębiorcy?

Przez  •  Archiwum

W drugiej połowie sierpnia 2016 r. Ministerstwo Finansów opublikowało szczegółowe wyjaśnienia dotyczące odliczania kosztów podróży osób fizycznych prowadzących indywidualną działalność gospodarczą.

Według wyjaśnień resortu przedsiębiorcy mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wszelkie faktycznie poniesione i właściwie udokumentowane wydatki związane z podróżą służbową odbywaną poza miejscowość, w której znajduje się siedziba danego przedsiębiorcy. Warunkiem zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodu jest wykazanie, że zostały one poniesione w celu osiągnięcia przychodu, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodu i nie zostały wymienione w art. 23 ust. 1 ustawy z dania 21 lipca 1991 r.  o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350 z zm.) Czytaj więcej

Wrzesień przyniesie kolejne zmiany uszczelniające pobór VAT.
2 lata temu

Wrzesień przyniesie kolejne zmiany uszczelniające pobór VAT.

Przez  •  Archiwum

W środę 24 sierpnia br. wiceminister finansów Wiesław Jasiński oznajmił na konferencji prasowej, iż już w następnym miesiącu Sejm ma zająć się kolejnymi procedurami uszczelniającymi pobór podatku od towarów i usług. Czytaj więcej

Obowiązki organizatora eventów na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług
2 lata temu

Obowiązki organizatora eventów na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług

Przez  •  Archiwum

W świetle obowiązujących przepisów w odniesieniu do usług organizacji eventów świadczonych odpłatnie na rzecz podmiotów trzecich uznać należy, że niniejsze czynności są świadczeniem usług, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054 z późn. zm.; dalej: ustawa o VAT), podlegającymi opodatkowaniu, według określonych zasad (stawki podatku, bądź zwolnienia), w zależności od przedmiotu konkretnej usługi.
Czytaj więcej

UA-83879028-1