Image

Posts By BizneswPodatkach

Latest Posts | By BizneswPodatkach
Co powinieneś wiedzieć o swoim kontrahencie?
2 miesiące ago

Co powinieneś wiedzieć o swoim kontrahencie?

Organy skarbowe wymagają od podatników, aby coraz skrupulatniej weryfikowali swoich kontrahentów i prowadzili szczegółowe śledztwa dotyczące ich wiarygodności, charakteru działalności, prawidłowości i terminowości rozliczania podatków. Niestety ustawodawca wciąż nie wskazał szczegółowych ram, czego mogą wymagać organy od podatników w tym zakresie, przez co urzędy skarbowe nie czują się niczym skrępowane podczas tworzenia kolejnych wymogów dla podatników. Read More

Orzecznictwo wspiera uczciwych przedsiębiorców
4 miesiące ago

Orzecznictwo wspiera uczciwych przedsiębiorców

Z praktyki Kancelarii Pałucki Trusiński wynika, że znaczna część aktualnie prowadzonych kontroli podatkowych nakierowanych jest na udowodnienie przedsiębiorcom (bez względu na istotne okoliczności), ich nierzetelności czy też niedochowania …
Read More

Zweryfikuj, kto wystawił fakturę
5 miesięcy ago

Zweryfikuj, kto wystawił fakturę

Organy administracji skarbowej coraz częściej wymagają od przedsiębiorców, aby dokonywały szczegółowej weryfikacji swoich kontrahentów. Wytyczne dotyczące zakresu weryfikacji zostały przez Ministerstwo Finansów przedstawione w Metodyce w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych, której treść przybliżyliśmy w poprzednich artykułach (LINK DO ARTYKUŁU). Read More

Metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności w VAT
7 miesięcy ago

Metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności w VAT

W poprzednim artykule wskazywaliśmy na cele, które przyświecały Ministerstwu Finansów, podczas przygotowywania Metodyki w zakresie oceny dochowania należytej staranności w VAT (link do artykułu). Tym razem skupimy się przede wszystkim na kryteriach formalnych, które zdaniem MF, powinny zostać zachowane przez przedsiębiorców zarówno przy rozpoczynaniu współpracy z kontrahentami, jak też w trakcie jej trwania. Read More

Metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności w VAT
10 miesięcy ago

Metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności w VAT

Od dłuższego już czasu Rząd ściga oszustów podatkowych nieodprowadzających należnego podatku od towarów i usług i uczestniczących w tzw. karuzelach podatkowych (o tym czym są karuzele podatkowe pisaliśmy TUTAJ). Niestety poza sukcesami w tym zakresie, którymi niejednokrotnie przedstawiciele Rady Ministrów chwalili się w mediach, często mamy do czynienia także z sytuacjami, w których o oszustwo posądzeni zostają uczciwi przedsiębiorcy, a ich pieniądze zostają (niejednokrotnie bezpodstawnie) zajmowane. Pomimo wielu kuriozalnych sytuacji tego typu, pod koniec kwietnia pojawiło się niewielkie ,,światełko w tunelu”, które jest szansą na ograniczenie ponoszenia odpowiedzialności przez osoby uczciwe. Read More

Pośredniku – nie daj się wyeliminować z rynku!
1 rok ago

Pośredniku – nie daj się wyeliminować z rynku!

Reprezentując klientów w postępowaniach VAT-owskich coraz częściej spotykam się z działaniami organów podatkowych o charakterze wręcz podstępnym. Są one trudne do zidentyfikowania przez podatnika i mogą skutkować koniecznością dopłaty gigantycznego podatku. Read More

Obowiązkowy JPK dla mikroprzedsiębiorców
1 rok ago

Obowiązkowy JPK dla mikroprzedsiębiorców

Z dniem 1 stycznia 2018 r. obowiązek przekazywania dokumentacji JPK_VAT  zostanie rozszerzony na mikroprzedsiębiorców prowadzących księgi rachunkowe w formie elektronicznej. Dotychczas przedłożenie takiej dokumentacji wymagane było od dużych (od 1 lipca 2016 r.) oraz średnich przedsiębiorców (od 1 stycznia 2017 r.). Read More

Wytyczne dotyczące prowadzenia postępowań VATowskich
2 lata ago

Wytyczne dotyczące prowadzenia postępowań VATowskich

Pod koniec sierpnia Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro wydał wytyczne dla prokuratorów odnoszące się do sposobu prowadzenia postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa związane z wyłudzaniem nienależnego zwrotu VAT i innymi oszukańczymi uszczupleniami w tym podatku. Read More

Nadchodzi split payment
2 lata ago

Nadchodzi split payment

Kolejnym krokiem Ministerstwa Finansów, podjętym w celu zwiększenia wpływów budżetowych z podatku od towarów i usług jest wprowadzenie w 2018 roku dobrowolnej procedury split payment. Podstawowe założenie polega na podziale transakcji dokonywanej przed podmioty gospodarcze. Kwota netto ma trafiać bezpośrednio do kontrahenta, a podatek VAT na specjalnie utworzony rachunek, służący do obsługi podatku VAT danego podmiotu. Read More

Opodatkowanie transakcji opartych na technologii blockchain
2 lata ago

Opodatkowanie transakcji opartych na technologii blockchain

Przeniesienie większości transakcji finansowych do sieci poza oczywistymi plusami, przyniosło również nowe, nieznane światu jeszcze 25 lat temu zagrożenia. Cały czas zwiększająca się liczba cyberataków spowodowała, że jak nigdy wcześniej wystąpiła potrzeba stworzenia systemu, który jest niemożliwy do złamania. Odpowiedzią na ten problem jest technologia blockchain, na zasadach której działają m.in. kryptowaluty, w tym bitcoin. Zdaniem ekspertów od cyberbezpieczeństwa, blockchain w nadchodzących latach tak jak m.in. w Estonii zastosowany zostanie w administracji publicznej (polski Minister Cyfryzacji – Anna Sterżyńska w lipcu ubiegłego roku powołała zespół ds. bitcoin i blockchain, którego zadaniem jest stworzenie prawnych warunków do prawidłowego stosowania tej technologii). Oczywistym jest również, że nowa technologia, znajdzie zastosowanie także w biznesie (od 2015 r. powstało ponad 150 startup’ów, prowadzących projekty oparte na blockchain).

Nowa technologia jest też wyzwaniem dla obecnie funkcjonujących przepisów podatkowych, które muszą zostać dostosowane do nowych metod transakcyjnych. Siłą rzeczy pojawiły się już pierwsze interpretacje podatkowe oraz wyroki w tym zakresie, skupiają się one jednak wyłącznie na kwestii kryptowalut, które wydeptują ścieżkę innym rozwiązaniom opartym na blockchain. Jak wygląda obecna linia interpretacyjna w tym zakresie? Read More

UA-83879028-1