Z dniem 1 stycznia 2018 r. obowiązek przekazywania dokumentacji JPK_VAT  zostanie rozszerzony na mikroprzedsiębiorców prowadzących księgi rachunkowe w formie elektronicznej. Dotychczas przedłożenie takiej dokumentacji wymagane było od dużych (od 1 lipca 2016 r.) oraz średnich przedsiębiorców (od 1 stycznia 2017 r.).

Jednolity Plik Kontrolny przedstawia pełną ewidencję sprzedaży i zakupów dokonanych w danym okresie przez przedsiębiorcę. Mikroprzedsiębiorca, zgodnie z definicją z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej to przedsiębiorca, który w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał mniej niż 10 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro. Według szacunków Ministerstwa Finansów oznacza to objęcie procedurą JPK około 1,6 miliona nowych podmiotów.

            Nowe podmioty objęte obowiązkiem składania deklaracji JPK mogą testowo już w listopadzie złożyć deklarację JPK_VAT. Ministerstwo zachęca nowych użytkowników poprzez skrócenie terminu zwrotu VAT z 60 do 25 dni dla ochotników składających JPK przed ustawowym terminem. Oprócz tego Ministerstwo sugeruje, że jest to świetna okazja do przetestowania prawidłowości przygotowywanej dokumentacji, jako że błędy w deklaracjach składanych w 2018 roku będą traktowane jako wykroczenie lub przestępstwo skarbowe, w zależności od wymiaru pomyłki. Ministerstwo proponuje również wsparcie poprzez publikację instrukcji dla podatników. Kolejnym działaniem na rzecz przedsiębiorców jest umożliwienie wskazania w pliku JPK_VAT adresu e-mail w celu ułatwienia i przyspieszenia kontaktu z organami skarbowymi.

            Należy jednak mieć na uwadze, że wprowadzenie powyższej procedury ma na celu zwiększenie wpływów budżetowych, czyli w istocie zabranie jak największej ilości pieniędzy od przedsiębiorców. JPK ma przede wszystkim służyć ułatwieniu kontroli całego łańcucha transakcji i automatyzacji wykrywania nieprawidłowości. Ze względu na możliwość prowadzenia kontroli krzyżowych, urząd skarbowy lub celno-skarbowy może rykoszetem uderzać w uczciwych podatników, którzy według informacji wynikającej z JPK wzięli udział w łańcuchu dostaw, mimo że nie mieli nigdy bezpośredniego kontaktu z oszustem.

            Jak wskazuje praktyka Kancelarii Pałucki Trusiński, konieczna w takich przypadkach jest pomoc profesjonalnego pełnomocnika. Z doświadczenia Kancelarii wynika, że organy często wywierają nacisk na podatnika, aby przedstawił dokumentację albo złożył wyjaśnienia wykraczające ponad zakres wskazany w przepisach prawa. Biorąc pod uwagę ekspansję narzędzi przysługujących organom skarbowym i celno-skarbowym, należy ocenić, że rola pełnomocnika profesjonalnego w postępowaniach VATowskich i kontrolach krzyżowych będzie coraz istotniejsza. Podatnik korzystający z pomocy profesjonalnego pełnomocnika może być pewien, że jego prawa w kontroli krzyżowej są przestrzegane.

jacek-trusinski
radca prawny Jacek Trusiński,
wspólnik zarządzający Kancelarii Pałucki Trusiński

mikolal-bwp


Mikołaj Mroziński,
asystent Kancelarii Pałucki Trusiński

logo