Ministerstwo Finansów może pochwalić się serią sukcesów w 2016 roku. Wprowadzony „pakiet paliwowy” ograniczył patologię wyłudzeń VAT związaną z wielokrotnym kursowaniem jednej cysterny przez granicę, wyniki kontroli skarbowej za pierwsze trzy kwartały 2016 w porównaniu do 2015 wzrosły o 72% (co dało wpływy do budżetu wyższe o 600 mln zł). Nie oznacza to jednak, że Ministerstwo ma zamiar spocząć na laurach.

Następnym narzędziem do walki z wyłudzeniami podatku VAT będzie „pakiet przewozowy”. Stanowi on tak naprawdę rozszerzenie skutecznego „pakietu paliwowego”. Projekt ustawy zakłada, że kolejne grupy produktów zostaną objęte specjalnym nadzorem. Ministerstwo wśród swoich celów wymienia m.in. obrót suszem tytoniowym i alkoholem.

Podstawowym celem pakietu jest ograniczenie wyłudzeń VAT poprzez zwiększenie kontroli nad przepływem towarów. Żeby go osiągnąć, wszystkie ciężarówki przewożące towary wskazane przez Ministra w rozporządzeniu, wyposażone zostaną w geolokalizatory. Ministerstwo przewiduje możliwość kupienia lub wypożyczenia tych urządzeń w punktach dystrybucyjnych i przez Internet. Drugim narzędziem kontroli będą ważne przez 10 dni numery referencyjne przyznawane konkretnym samochodom na dany transport. Za pomocą tego numeru kontrola ma przebiegać sprawniej, rolą urzędnika będzie tylko porównanie ładunku z towarem zgłoszonym do rejestru pod danym numerem referencyjnym.

Niezastosowanie się do powyższych wymogów wiązać się będzie z dotkliwą sankcją dla przewoźnika.  Niezgłoszenie przewozu do rejestru zagrożone będzie grzywną w wysokości 46% wartości netto przewożonego towaru, nie niższą jednak niż 20 tys. złotych. Z kolei brak aktualizacji zgłoszenia w rejestrze przewozów (np. po wyładowaniu części towaru na trasie) będzie oznaczać grzywnę w wysokości 10 tys. złotych.

Nowa regulacja budzi obawy spedytorów. Przede wszystkim nie jest jeszcze jasne, które branże zostaną dotknięte nową regulacją. Mają one zostać określone w rozporządzeniu Ministra, co sugeruje, że lista produktów objętych specjalnym nadzorem może być sukcesywnie rozwijana. Druga kwestia dotyczy terminu wprowadzenia regulacji, niektóre jej postanowienia mają wejść w życie 1 marca, a ustawa nie została jeszcze przyjęta przez Sejm. Należy jednak zauważyć, że w toku prac nad projektem Ministerstwo dokonało pewnych ustępstw m.in. łagodząc sankcje nakładane na przewoźników.

Według założeń projektu ustawy już w 2017 roku „pakiet przewozowy” przyniesie dodatkowe 330 mln złotych do budżetu.

jacek-trusinski
radca prawny Jacek Trusiński,
wspólnik zarządzający Kancelarii Pałucki Trusiński

 

mikolal-bwp

Mikołaj Mroziński,
asystent Kancelarii Pałucki Trusiński

 

logo