Kwestie dotyczące transakcji między podmiotami powiązanymi są przedmiotem regulacji trzech dyrektyw unijnych. Z początkiem 2017 roku ustawodawca podjął próbę implementacji tych rozwiązań do polskiego systemu prawnego. Na co powinni zwrócić uwagę przedsiębiorcy współpracujący z podmiotami powiązanymi?

Przede wszystkim powinni sprawdzić czy po 1 stycznia 2017 roku wciąż znajdują się w podmiotowym zakresie regulacji cen transakcyjnych. Zaczęła bowiem obowiązywać nowa definicja podmiotów powiązanych. Obecnie, aby spółki uznać za powiązane, wymagane jest aby jedna spółka miała co najmniej 25% udziałów w drugiej. Jest to zdecydowana liberalizacja względem wcześniejszych unormowań ustalających próg udziałów na poziomie 5%.

Kolejne kryterium dotyczy wysokości przychodów oraz kosztów w danym roku. Regulacje dotyczące cen transakcyjnych dotyczą bowiem tylko tych podmiotów, które przekroczą 2 mln euro w powyższych rubrykach. Wyjątek stanowią sytuacje, w których podatnik dokona transakcji na łączną kwotę 20 tys. euro z podmiotem mającym siedzibę lub miejsce zamieszkania na terenie kraju stosującego szkodliwą konkurencję podatkową. Wówczas próg nie jest stosowany i przedsiębiorca ma obowiązek sporządzania dokumentacji  podatkowej bez względu na wysokość kosztów i przychodów.

Należy także zwrócić uwagę na progi kosztów bądź przychodów, określających jakie rozliczenia między podmiotami powiązanymi spowodują powstanie obowiązku prowadzenia dokumentacji podatkowej, czyli traktowane są przez ustawodawcę jako istotne:

  • 2-20 mln euro → suma transakcji przy progu 2 mln wynosząca minimum 50 tys. euro, próg przesuwa się o 5 tys. euro za każdy 1 mln euro przychodów/dochodów
  • 20-100 mln euro → suma transakcji przy progu 20 mln wynosząca minimum 145 tys. euro, próg przesuwa się o 45 tys. euro za każde 10 mln euro przychodów/dochodów
  • 100 mln euro i więcej → próg istotności dla transakcji został ustalony na poziomie 500 tys. euro

Jeśli zatem podmiot spełni powyższe kryteria, zostaje objęty obowiązkiem sporządzenia dokumentacji podatkowej. Ustawodawca przewidział także zróżnicowanie zakresu obowiązku dokumentacyjnego, zależnie od przychodów/kosztów uzyskanych w danym roku podatkowym. O tym, jaki zakres został przewidziany dla grup podatników napiszemy w kolejnej części cyklu.

Część II artykułu.

jacek-trusinski
radca prawny Jacek Trusiński,
wspólnik zarządzający Kancelarii Pałucki Trusiński

Mikołaj Mroziński,
asystent Kancelarii Pałucki Trusiński

logo