W środę 24 sierpnia br. wiceminister finansów Wiesław Jasiński oznajmił na konferencji prasowej, iż już w następnym miesiącu Sejm ma zająć się kolejnymi procedurami uszczelniającymi pobór podatku od towarów i usług.

Zmieniona zostanie ustawa o podatku od towarów i usług, ale też Ordynacja podatkowa, ustawa o podatku akcyzowym oraz kodeks karny-skarbowy. Minister poinformował, że przede wszystkim chodzi o przepisy uszczelniające, czyli takie, które ułatwią egzekwowanie opodatkowania, uniemożliwiają wyłudzenie zwrotu VAT, pomagają wykryć uchylanie się od opodatkowania, czy ułatwiają odmowę wypłaty nienależnych zwrotów VAT.

Wyżej opisane uszczelnienie ma nastąpić min. dzięki modyfikacjom sposobu rejestracji i wyrejestrowania firm. Minister wskazał, że w dużej mierze chodzi o wirtualne biura, które świadczą usługi udostępniania adresów siedzib i firm, jak też o samą weryfikację rzeczywistej egzystencji firm.

Poza powyższym ograniczona ma zostać możliwość zwrotu VAT w przyspieszonym terminie 25 dni. Stosowanie przyśpieszonego terminu w nowym stanie prawnym będzie zależne od spełnienia przesłanek skonstruowanych przez Ministerstwo. Rozszerzony ma zostać również katalog przesłanek zwalniających nabywców od podatkowej odpowiedzialności solidarnej za zobowiązania kontrahenta.

Ministerstwo Finansów zamierza też wprowadzić regulacje związane z obowiązkowymi deklaracjami elektronicznymi oraz nowy katalog towarów objętych mechanizmem odwróconego obciążenia VAT. Ponownie wprowadzone mają zostać sankcje podatkowe za nierzetelne rozliczenie podatku VAT skutkujące zaniżeniem zobowiązania podatkowego lub zawyżeniem różnicy podatku naliczonego nad należnym do zwrotu lub do rozliczenia w następnych okresach rozliczeniowych.

Ponadto Wiceminister poinformował, że obecnie resort finansów prowadzi prace dotyczące monitorowania przemieszczania się towarów wrażliwych, a w najbliższych tygodniach przedstawione zostaną wyniki prac zespołu ds. centrów logistycznych. Wcześniej w Ministerstwie powołano sześć zespołów, które przygotowują kompleksowe rozwiązania dotyczące uszczelnienia podatkowego w branżach, w których straty budżetu państwa związane z przestępczością podatkową są największe. Do takich branż zalicza się: produkcję oleju rzepakowego, spirytusu, tytoniu, a także branżę elektroniczną i budowalną. W przygotowaniu są również nowe przepisy dotyczące opodatkowania e-papierosów.