1 sierpnia za sprawą nowelizacji ustawy o VAT i akcyzie, prawa energetycznego jak i ustawy o zapasach paliw wszedł w życie tzw. pakiet paliwowy. Nowe przepisy wprowadzają min. pobór podatku VAT przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu paliwa, jak też wymóg uzyskania koncesji do obrotu paliwami z podmiotami zagranicznymi.

Powyższe rozwiązanie można uznać za innowacyjne, z tego względu, iż dotychczasowe przepisy gwarantowały neutralność podatkową dla każdego wewnątrzwspólnotowego nabycia jakiegokolwiek towaru.

Od wejścia w życie omawianej nowelizacji, podmioty dokonujące wewnątrzwspólnotowego zakupu paliw zostaną płatnikami VAT z tytułu tych transakcji. Spowoduje to niemałe zamieszanie w obrocie paliwami. Zagraniczne podmioty sprowadzające paliwa do Polski, do tej pory nie odprowadzały podatku od towarów i usług, teraz będą zmuszone do zarejestrowania się jako płatnik VAT, a także do odprowadzania tego podatku. Trudności z tego tytułu odczują przede wszystkim składy podatkowe oraz wewnątrzwspólnotowi nabywcy.

Zgodnie z uzasadnieniem do Ustawy, obowiązek zapłaty podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw płynnych powstanie w ciągu 5 dni od momentu wprowadzenia paliwa do kraju, a zapłacony podatek będzie pomniejszał podatek należny do zapłaty wynikający z deklaracji podatkowej. Podstawą naliczania podatku ma być aktualna cena paliwa, która będzie ogłaszana w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów.

Nowelizacja wprowadziła również obowiązek posiadania oddziału w Polsce, jako warunek uzyskania koncesji na obrót paliwami. Takie oddziały będą rozliczać się z urzędem skarbowym na takich samych zasadach, jak inni polscy przedsiębiorcy.

Wprowadzone nowelizacją zmiany są jednym z elementów rządowego programu mającego na celu ,,uszczelnienie” poboru podatku VAT. Nowe przepisy mogą znacząco ograniczyć proceder przestępstw nazywanych karuzelami podatkowymi, których mechanizm niedawno opisaliśmy na naszym portalu (link do artykułu) . Według zapowiedzi Ministerstwa Finansów, do Skarbu Państwa ma wpływać dzięki wyżej opisanym zabiegom o 2,5 miliarda złotych więcej.

 

 

Photo credit: otubo via Foter.com / CC BY